IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU LAIKI UZ 1. BALETA KLASI

Profesionālās ievirzes izglītības programmas iestājpārbaudījumi 1. baleta klasei 17. jūnijā:

Laiks Reflektantu kārtas numuri
Plkst. 10.00 1-RBS, 2-RBS, 3-RBS, 4-RBS, 5-RBS
Plkst. 11.00 6-RBS., 7-RBS.,8-RBS., 9-RBS., 10-RBS
Plkst.12.00 11-RBS., 12-RBS., 13-RBS., 14-RBS., 15-RBS
Plkst. 13.00 16-RBS., 17-RBS., 18-RBS, 19-RBS, 20-RBS

Ierašanās 15 minūtes pirms iestājpārbaudījuma sākuma.

14.06.2024