IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU REZULTĀTI UZ 1. BALETA KLASI

Iestājpārbaudījumu profesionālās izglītības programmā “Klasiskā deja” uz 1. baleta klasi ir nokārtojuši reflektanti ar šādiem iestājpārbaudījumu kārtas numuriem:

2-RBS

3-RBS

4-RBS

6-RBS

7-RBS

9-RBS

10-RBS

12-RBS

13-RBS

15-RBS

16-RBS

18-RBS

20-RBS

Vecāku sapulces datums un norises laiks tiks publicēts skolas mājaslapā sadaļā Jaunumi līdz šī gada 12. augustam. Vecāku sapulce ir plānota augusta beigās. 

18.06.2024