IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU REZULTĀTI UZ 1. BALETA KLASES 2. KĀRTU

Profesionālās ievirzes izglītības programmas 2. kārtas iestājpārbaudījumi uz 1. baleta klasi 18. jūnijā:

Fizioterapeita apmeklējums Reflektanta Nr.
Plkst. 9.00 – 9.15 2-RBS
Plkst. 9.15 – 9.30 3-RBS
Plkst. 9.30 – 9.45 4-RBS
Plkst. 9.45 –10.00 5-RBS
Plkst. 10.00 – 10.15 6-RBS
Plkst. 10.30 – 10.45 7-RBS
Plkst. 10.45 – 11.00 9-RBS
Plkst. 11.00 – 11.15 10-RBS
Plkst. 11.15 – 11.30 11-RBS
Plkst. 11.30 – 11.45 12-RBS
Plkst. 12.00 – 12.15 13-RBS
Plkst. 12.15 – 12.30 15-RBS
Plkst. 12.30 – 12.45 16-RBS
Plkst. 12.45 – 13.00 18-RBS
Plkst. 13.00 – 13.15 20-RBS

 

Iestājpārbaudījums Reflektanta Nr.
Plkst. 10.30 – 11.30 2-RBS, 3-RBS, 4-RBS, 5-RBS, 6-RBS
Plkst. 12.00 – 13.00 7-RBS, 9-RBS, 10-RBS, 11-RBS, 12-RBS
Plkst. 13.30 – 14.30 13-RBS,15-RBS,16-RBS,18-RBS,20-RBS

Ierašanās 15 minūtes pirms iestājpārbaudījuma sākuma.

17.06.2024