Iestājpārbaudījumu rezultāti vidējās profesionālas izglītības programmā “Klasiskā deja”

Iestājpārbaudījumu vidējās profesionālās izglītības programmā “Klasiskā deja” ir nokārtojuši reflektanti ar šādiem iestājpārbaudījumu kārtas numuriem:

2-B

3-B

5-B

7-B

10-B

11-B

13-B

14-B

 

Dokumentu oriģināli, ieskaitot pamatizglītības apliecību un sekmju izrakstu, ir jāiesniedz skolas lietvedībā līdz 12. augustam.

Pārrunas ar uzņemšanas komisiju jautājumu gadījumā notiks šī gada 19. jūnijā plkst. 15.00 Rīgas Baleta skolā.

Vecāku sapulces datums un norises laiks tiks publicēts skolas mājaslapā – sadaļā Jaunumi līdz šī gada 12. augustam. Vecāku sapulce ir plānota augusta beigās. 

 

14.06.2024