Sveicam Rīgas Baleta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas absolventus!
Sirsnīgi sveicam 2023./2024. mācību gada NMV Rīgas Baleta skola profesionālās ievirzes izglītības programmas “Klasiskā deja” absolventus!
Paldies vecākiem un pedagogiem – jo īpaši Regīnai Kaupužai, Indrai Lapšinai, Sergejam Biserovam, Jolantai Lapiņai un Aijai Zvaigznei!
Paldies NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola un pedagoģei Ingai Ļipuncovai par izlaiduma organizēšanu! Paldies NMV Rīgas Baleta skola audzēknei Dārtai Balodei par dejas priekšnesumu!

 

 

26.06.2024