MĀCĪBU PROGRAMMAS:

Skola īsteno profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās izglītības programmas un interešu izglītību. Skolā ir iespējams apgūt klasisko un laikmetīgo deju un iegūt profesionālo vidējo izglītību.

KLASISKĀ DEJA

Klasiskā deja ir baleta pamata izteiksmes līdzeklis. Lai dejotu Latvijas Nacionālajā operā un baletā, nepieciešams apgūt klasisko deju 8 gadu garumā. Rīgas Baleta skolā klasisko deju pasniedz pēc Agrippinas Vaganovas metodikas principiem.

Sagatavošanas klases mācības notiek pēc MIKC NMV direktora apstiprinātas interešu izglītības programmas. 1. sagatavošanas klasē uzņem audzēkņus, kuri beiguši vispārizglītojošās skolas 2. klasi, savukārt, 2. sagatavošanas klasē – audzēkņus, kuri beiguši vispārizglītojošās skolas 3. klasi. Sagatavošanas klasēs audzēkņi apgūst ritmiku, vingrošanu un klasisko deju.

Mācības profesionālās ievirzes programmā “Dejas pamati” audzēkņi uzsāk pēc 4. klases. Mācību ilgums ir pieci gadi, kuru laikā audzēkņi apgūst klasisko deju, vēsturiskās dejas, latviešu deju, raksturdejas, improvizāciju, laikmetīgo deju, baleta tehniku, ritmiku, kā arī klavierspēli, franču valodu, baleta vēsturi un mākslas vēsturi.

Mācību programmu sekmīgi apguvušie audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi un var pretendēt uz mācību turpināšanu profesionālās vidējās izglītības programmā “Deja”. 

Profesionālās vidējās izglītības programmas “Deja” ilgums ir 3 gadi, kuru laikā audzēkņi turpina apgūt klasisko deju, raksturdejas, kā arī divdeju, aktiera meistarību, džeza deja, laikmetīgo deju, baleta vēsturi.

Mācību programmu sekmīgi apguvušie audzēkņi iegūst profesionālo kvalifikāciju “baletdejotāja/s” un iegūst profesionālās vidējās izglītības diplomu. 

Skolas absolventi ir konkurētspējīgi baletdejotāji ar vērtīgu skatuves pieredzi Latvijas Nacionālās operas uzvedumos, starptautiskos konkursos un festivālos – gatavi veiksmīgi turpināt studijas Latvijā un ārvalstīs, strādāt profesionālos teātros un baleta trupās, veidot pedagoģisko karjeru, kā arī kļūt par spožiem baleta solistiem, kas nes Latvijas vārdu pasaulē.

Laikmetīgā deja

Kopš 2019./2020. mācību gada Rīgas Baleta skola īsteno jaunu profesionālās vidējās izglītības programmu “Laikmetīga deja”.

Laikmetīgās dejas izglītības programmā uzņem jauniešus pēc 9. klases. Izglītojamie apgūst laikmetīgo deju, klasisko deju, tradicionālo deju, improvizāciju, ķermeņa nostādīšanu, performatīvo praksi, mūsdienu deju, akrobātiku, dejas vēsturi.

Mācību programmu sekmīgi apguvušie izglītojamie iegūst profesionālo kvalifikāciju “laikmetīgās dejas dejotāja/s” un iegūst profesionālās vidējās izglītības diplomu.

Laikmetīgās dejas izglītības programmas pedagogi ir šīs nozares Latvijā pamatlicēji un atpazīstamību ieguvuši horeogrāfi.

Skolas absolventiem ir iespēja turpināt studijas Latvijā un ārvalstīs, piedalīties un veidot dažādus projektus laikmetīgās dejas, horeogrāfijas jomā, kā arī strādāt profesionālos teātros un trupās kā Latvijā, tā ārzemēs. 

Brīvdienu saraksts

2023./2024. mācību gada laikā noteiktās brīvdienas:

Rudens brīvdienas – no 2023. gada 23. oktobra līdz 27. oktobrim;

Valsts svētku diena – 2023. gada 18. novembris;

Ziemas brīvdienas – no 2023. gada 25. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim;

Pavasara brīvdienas – no 2024. gada 11. marta līdz 15.. martam;

Valsts svētki – 2024. gada 1. un 4. maijs.