Dokumenti

Iekšējie noteikumi baleta nodarbībās
10.11.2018

 

Lejupielādēt dokumentu.

Iekšējās kārtības noteikumi
22.12.2022

 

Lejupielādēt dokumentu.

Augstākajās izglītības iestādēs studējošo prakses organizēšanas kārtība
23.09.2020

 

Lejupielādēt dokumentu.

Izglītojamo drošības noteikumi
30.01.2019

 

Lejupielādēt dokumentu.

Kārtība, kādā MIKC NMV Rīgas Baleta skolas izglītojamie sagatavojas un piedalās deju konkursos
21.02.2023

 

Lejupielādēt dokumentu.

PIKC NMV Rīgas Baleta skolas skolēnu padomes reglaments
21.09.2021

 

Lejupielādēt dokumentu.