Uzņemšana

Rīgas Baleta skola ir vienīgā valsts dibinātā profesionālā baleta skola Latvijā, kas lepojas ar gandrīz gadsimtu senām tradīcijām. Laikiem mainoties, mainās arī skolas nosaukumi – sākot ar Latvijas Nacionālās operas baletskolas nosaukumu tās pirmajos darbības gados līdz pat Rīgas Baleta skolai kā vienai no Mākslu kompetences izglītības centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” struktūrvienībām šodien.

Skola īsteno profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmas. Skolā ir iespējams apgūt klasisko un laikmetīgo deju un iegūt profesionālo vidējo izglītību.

KĀ IESTĀTIES?

izglītojamo uzņemšana Rīgas Baleta skolā 2024./2025. mācību gadā

MIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” Rīgas Baleta skola izsludina izglītojamo uzņemšanu 2024./2025. mācību gadam un aicina mācīties profesionālās ievirzes (1. – 4. baleta klasē jeb 5. – 8. vispārizglītojošajā klasē) un profesionālās vidējās izglītības programmās “Deja” un “Laikmetīgā deja” (I kursā jeb 10. vispārizglītojošajā klasē). 

IESTĀJEKSĀMENU LAIKI

Dokumentu pieņemšana elektroniski – uznemsana.rbs@nmv.lv no 07.05. – 07.06.2024.:

  • 1. klase – iestājpārbaudījumi – 17. un 18. jūnijs (2 kārtās) plkst. 10.00;
  • 2.-5. klase – iestājpārbaudījumi – 19. jūnijs: 2. baleta klase – plkst. 10.00, 3. baleta klase – plkst. 11.00, 4. baleta klase –plkst. 12.00, 5. baleta klase – plkst. 13.00.
  • I kurss “Deja”, kvalifikācija “laikmetīgās dejas dejotājs” – iestājpārbaudījumi – 12. jūnijs plkst. 8.30;
  • I kurss “Deja”, kvalifikācija “baletdejotājs” – iestājpārbaudījumi – 14. jūnijs plkst. 9.00

Uzņemšanas konsultācijas laikmetīgajā dejā

Aicinām pieteikties uzņemšanas konsultācijām, lai sagatavotos iestājeksāmenam Rīgas Baleta skolas profesionālās vidējās izglītības programmā “Laikmetīgā deja” jaunajā 2024./2025. mācību gadā. 

Gaidīsim vispārizglītojošo skolu 9. klašu audzēkņus.

Konsultācijas notiks reizi mēnesī Rīgas Baleta skolā, Kalnciema ielā 12.

17. februāris plkst. 10.30-14.00
23. marts 12.30-15.30
13. aprīlis 12.30-15.30
18. maijs 12.30-15.30

Nodarbības vadīs Rīgas Baleta skolas laikmetīgās dejas izglītības programmas pedagogi. Konsultācijas ir bez maksas. 

Reģistrācija konsultācijām elektroniski, rakstot uz – konsultacijas.rbs@nmv.lv

Uzņemšanas konsultācijas klasiskajā dejā

Aicinām pieteikties uzņemšanas konsultācijām, lai sagatavotos iestājeksāmenam Rīgas Baleta skolas profesionālās ievirzes programmā “Klasiskā deja” 2024./2025. mācību gadā.

Gaidīsim vispārizglītojošo skolu audzēkņus vecumā līdz vispārizglītojošās skolas 4. klasei.

Konsultācijas notiks divas reizes mēnesī – sestdienās Rīgas Baleta skolā, Kalnciema ielā 12. Konsultācijas ir bez maksas.

Konsultācijas notiks no plkst. 10.30 līdz plkst. 12.00 –
2. un 23. martā
6. un 20. aprīlī
11. un 25. maijā
Reģistrācija uz konsultācijām elektroniski, rakstot uz – konsultacijas.rbs@nmv.lv