Uzņemšana

Rīgas Baleta skola ir vienīgā valsts dibinātā profesionālā baleta skola Latvijā, kas lepojas ar gandrīz gadsimtu senām tradīcijām. Laikiem mainoties, mainās arī skolas nosaukumi – sākot ar Latvijas Nacionālās operas baletskolas nosaukumu tās pirmajos darbības gados līdz pat Rīgas Baleta skolai kā vienai no Mākslu kompetences izglītības centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” struktūrvienībām šodien. 

Skola īsteno profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās izglītības programmas un interešu izglītību. Skolā ir iespējams apgūt klasisko un laikmetīgo deju un iegūt profesionālo vidējo izglītību.

KĀ IESTĀTIES?

izglītojamo uzņemšana Rīgas Baleta skolā 2023./2024. mācību gadā

MIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” Rīgas Baleta skola izsludina izglītojamo uzņemšanu 2023./2024. mācību gadam un aicina mācīties profesionālās ievirzes (1. – 4. baleta klasē jeb 5. – 8. vispārizglītojošajā klasē) un profesionālās vidējās izglītības programmās “Deja” un “Laikmetīgā deja” (I kursā jeb 10. vispārizglītojošajā klasē), kā arī interešu izglītības programmā baleta mākslā jeb sagatavošanas klasēs.

Uzņemšanas noteikumi

izglītojamo uzņemšanas noteikumi:

Dokumentu pieņemšana elektroniski – uznemsana.rbs@nmv.lv:

  • Interešu izglītībā sagatavošanas klasē (pēc 2. un 3. vispārizglītojošās klases) 1. jūnijs – 23. augusts;
  • 1. klase 10. aprīlis – 22. maijs;
  • 2.-4. klases 10. aprīlis – 22. maijs;
  • I kurss “Deja”, kvalifikācija “laikmetīgās dejas dejotājs” 8. maijs – 2. jūnijs;
  • I kurss “Deja”, kvalifikācija “baletdejotājs” 1. jūnijs – 7. jūnijs (dokumentu pieņemšana klātienē Rīgas Baleta skolas lietvedībā).

Uzņemšanas konsultācijas:

Aicinām pieteikties uzņemšanas konsultācijām, lai sagatavotos iestājeksāmenam Rīgas Baleta skolas profesionālās vidējās izglītības programmā “Laikmetīgā deja” jaunajā 2023./2024. mācību gadā. 

Gaidīsim vispārizglītojošo skolu 9. klašu audzēkņus.

Konsultācijas notiks divas reizes mēnesī Rīgas Baleta skolā, Kalnciema ielā 12.

Nodarbības vadīs Rīgas Baleta skolas laikmetīgās dejas izglītības programmas pedagogi.

Reģistrācija konsultācijām elektroniski, rakstot uz – konsultacijas.rbs@nmv.lv