ERASMUS+ PROGRAMMAS PROJEKTI

05.06.2024.

MIKC “NACIONĀLĀ MĀKSLU VIDUSSKOLA” SAŅEM JAUNĀ ERASMUS+ PROJEKTA APSTIPRINĀJUMU 2024./2025. MĀCĪBU GADAM

MIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” Erasmus akreditācijas ietvaros ir saņēmusi apstiprinājumu jaunajam 2024./2025. mācību gada Erasmus + projektam 411 790,00 EUR apmērā. Projekta īstenošana tiks uzsākta 2024. gada septembrī.
Papildus jau ierastajām audzēkņu un personāla mobilitātēm šajā mācību gadā tiks īstenota arī audzēkņu dalība prasmju konkursos, darbinieku apmācības, kā arī pieaicināti sadarbības partneru institūciju eksperti.
_________________________________

16.10.2023.

IZSLUDINĀTS ERASMUS+ MOBILITĀŠU BRAUCIENU KOKURSS RĪGAS BALETA SKOLĀ

Līdz 3. novembrim plkst. 12:00 gaidīsim izglītojamo pieteikumus mobilitāšu braucienam MIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” ERASMUS+ mācību mobilitāšu projektā (Nr. 2023-1-LV01-KA121-VET-000131009):

Mobilitātes laiks, skola: 2024. gada 4. februāris – 18. februāris – Laikmetīgās dejas skola Areadansa (Area, Espai de Dansa i Creació, areadansa.com), Barselonā, Spānijā

Mobilitātes dalībnieki: – 4 izglītojamie (laikmetīgas dejas izglītības programmas II un III kurss – 2 nedēļas), 2 profesionālo priekšmetu pedagogi (1 nedēļa – vienam pedagogam laika posmā no 04.02.-10.02.2024, otram pedagogam laika posmā no 12.02. –18.02.2024.)

Mobilitātes laiks, skola: 2024. gada 4. februāris – 18. februāris – Tallinas mūzikas un baleta skola (Tallinna Muusika- ja Balletikool, muba.eda.ee), Tallinā, Igaunijā

Mobilitātes dalībnieki: – 2 izglītojamie (klasiskās dejas izglītības programmas II un III kurss – 2 nedēļas), 1 profesionālo priekšmetu pedagogs (1 nedēļa – vienam klasiskās izglītības programmas pedagogam laika posmā no 12.02. – 18.02.2024.)

Nepieciešamie dokumenti audzēkņiem:

  • pieteikuma anketa;
  • sekmju un kavējumu izraksts par iepriekšējo mācību semestri;
  • motivācijas vēstule datorrakstā, brīvā formā, vienas A4 lappuses apjomā angļu valodā. Motivācijas vēstulei ir jāatspoguļo kandidāta mērķis, kas tiks sasniegts, dodoties mobilitātē, un iespējamie ieguvumi no dalības mobilitātē;
  • CV latviešu un angļu valodā pēc Europass parauga;
  • rekomendācijas vēstule no specialitātes pedagoga.

Nepieciešamie dokumenti pedagogiem:

  • pieteikuma anketa;
  • motivācijas vēstule datorrakstā, brīvā formā, vienas A4 lappuses apjomā;
  • CV latviešu un angļu valodā pēc Europass parauga;
  • partnerskolai paredzēto nodarbību tēmas 10 akadēmisko stundu apjomā latviešu un angļu valodā.

Konkursa nolikums

Visi dokumenti jāiesniedz izdrukātā veidā personīgi Rīgas Baleta skolas projektu vadītājai Agnesei Zvaigznei līdz 2023. gada 3. novembra plkst. 12:00.

_______________________________
13.09.2023.

MIKC “NACIONĀLĀ MĀKSLU VIDUSSKOLA” UZSĀK ĪSTENOT JAUNU PROJEKTU ERASMUS+ PROGRAMMĀ

MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola, parakstot līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, uzsāk īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) Profesionālās izglītības sektora projektu Nr. 2023-1-LV01-KA-121-VET-000131009.

Projekta realizācijas laiks: 01.09.2023. – 31.08.2024.

Programmā MIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” audzēkņiem un pedagogiem būs iespēja doties mācību mobilitātēs un pieredzes apmaiņas braucienos uz kādu no partnerskolām Eiropā. Projekta ietvaros uz MIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” tiks aicināti eksperti, nozaru profesionāļi no ārvalstīm, kuri pasniegs meistarklases.

MIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas Erasmus+ programmas projekta “Culture Connection” (Nr. 2023-1-LV01-KA-121-VET-000131009) NOLIKUMS

_________________________________

30.06.2023.

MIKC “NACIONĀLĀ MĀKSLU VIDUSSKOLA” TIEK PIEŠĶIRTA ERASMUS+ PROGRAMMAS AKREDITĀCIJA

Erasmus+” ir ES programma, kas atbalsta izglītību, apmācības, jaunatnes un sporta jomu Eiropā. 2021.–2027. gada programma ir īpaši orientēta uz sociālo iekļautību, zaļo un digitālo pārkārtošanos, jauniešu dalības veicināšanu demokrātijā.
Erasmus+ programmu Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Valsts izglītības attīstības aģentūras Erasmus akreditācija MIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola”

Akreditācijas periods: 2022. gada 1. februāris – 2027. gada 31. decembris
Akreditācijas identifikācijas Nr. LV01/KA120/VET/2021/003

Erasmus akreditācija:
• sniedz iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam mobilitātes projektiem;
• apliecina organizācijas plānu īstenot augstas kvalitātes mobilitāti kā organizācijas attīstības pasākumu kopuma sastāvdaļu;
• paredzēta, lai rosinātu organizācijas stratēģiski plānot mobilitāti organizācijas attīstības veicināšanai;
• ietver Erasmus kvalitātes standartus, kas jāievēro akreditētajām organizācijām.