IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU LAIKI UN NORISE VIDĒJĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS
Iestājeksāmeni vidējās profesionālās izglītības programmās notiks MIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” Rīgas Baleta skolā Kalnciema ielā 12, Rīgā.

I kurss “Deja”, kvalifikācija “laikmetīgās dejas dejotājs” – iestājpārbaudījumi – 12. jūnijs plkst. 8.30.

Laikmetīgās dejas izglītības programmas ietājeksāmena norise:

Plkst. 8.30 – 9.15 video analīze (EDMS telpa)

Plkst. 9.45 – 10.15 klasiskā deja (B zāle)

Plkst. 10.30 – 11.00 improvizācija (B zāle)

Plkst. 11.10 – 12.00 laikmetīgā deja (B zāle)

Plkst. 13.00 solo un pārrunas (B zāle)

I kurss “Deja”, kvalifikācija “baletdejotājs” – iestājpārbaudījumi – 14. jūnijs plkst. 9.00.

Klasiskās dejas izglītības programmas iestājeksāmena norise:

Plkst. 9.00 – 9.45 video analīze (EDMS telpa)

Plkst. 10.30 – 11.30 klasiskā deja (B zāle)

Plkst. 11.30 – 12.30 solo (B zāle)

Plkst. 13.00 – 14.00 pārrunas

07.06.2024