Izsludināts ERASMUS+ mobilitāšu braucienu konkurss Rīgas Baleta skolā

Līdz 3. novembrim plkst. 12:00 gaidīsim izglītojamo pieteikumus mobilitāšu braucienam MIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” ERASMUS+ mācību mobilitāšu projektā (Nr. 2023-1-LV01-KA121-VET-000131009):

Mobilitātes laiks, skola: 2024. gada 4. februāris – 18. februāris – Laikmetīgās dejas skola Areadansa (Area, Espai de Dansa i Creació, areadansa.com), Barselonā, Spānijā

Mobilitātes dalībnieki: – 4 izglītojamie (laikmetīgas dejas izglītības programmas II un III kurss – 2 nedēļas), 2 profesionālo priekšmetu pedagogi (1 nedēļa – vienam pedagogam laika posmā no 04.02.-10.02.2024, otram pedagogam laika posmā no 12.02. –18.02.2024.)

Mobilitātes laiks, skola: 2024. gada 4. februāris – 18. februāris – Tallinas mūzikas un baleta skola (Tallinna Muusika- ja Balletikool, muba.eda.ee), Tallinā, Igaunijā

Mobilitātes dalībnieki: – 2 izglītojamie (klasiskās dejas izglītības programmas II un III kurss – 2 nedēļas), 1 profesionālo priekšmetu pedagogs (1 nedēļa – vienam klasiskās izglītības programmas pedagogam laika posmā no 12.02. – 18.02.2024.)

Nepieciešamie dokumenti audzēkņiem:

  • pieteikuma anketa;
  • sekmju un kavējumu izraksts par iepriekšējo mācību semestri;
  • motivācijas vēstule datorrakstā, brīvā formā, vienas A4 lappuses apjomā angļu valodā. Motivācijas vēstulei ir jāatspoguļo kandidāta mērķis, kas tiks sasniegts, dodoties mobilitātē, un iespējamie ieguvumi no dalības mobilitātē;
  • CV latviešu un angļu valodā pēc Europass parauga;
  • rekomendācijas vēstule no specialitātes pedagoga.

Nepieciešamie dokumenti pedagogiem:

  • pieteikuma anketa;
  • motivācijas vēstule datorrakstā, brīvā formā, vienas A4 lappuses apjomā;
  • CV latviešu un angļu valodā pēc Europass parauga;
  • partnerskolai paredzēto nodarbību tēmas 10 akadēmisko stundu apjomā latviešu un angļu valodā.

Konkursa nolikums

Visi dokumenti jāiesniedz izdrukātā veidā personīgi Rīgas Baleta skolas projektu vadītājai Agnesei Zvaigznei līdz 2023. gada 3. novembra plkst. 12:00.

16.10.2023