Klasiskās dejas stundas apraksts 4. klasei profesionālas ievirzes programmā “Dejas pamati”

Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Mākslu izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” Rīgas Baleta skolu ir izstrādājis metodisku materiālu pedagogiem “Klasiskās dejas stundas apraksts 4. klasei profesionālās ievirzes programmā “Dejas pamati””. Metodiskā materiāla autori ir Mākslu izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” Rīgas Baleta skolas pedagogi Indra Lapšina un koncertmeistare Lolita Soifere. Video un skaņu ierakstu veidojis Pēteris Tīss.

Klasiskās dejas stundas apraksts 4. klasei profesionālās ievirzes programmā “Dejas pamati”

Exercices à la barre:

Exercices_a_la_barre-Adage

Exercices_a_la_barre-Battement frappe

Exercices_a_la_barre-Battement_battu

Exercices_a_la_barre-Battement_fondu

Exercices_a_la_barre-Battement_tendu

Exercices_a_la_barre-Battement_tendu_jete

Exercices_a_la_barre-Grand_battement_jete

Exercices_a_la_barre-Plie

Exercices_a_la_barre-Reverence

Exercices_a_la_barre-Rond_de_jambe_en_lair

Exercices_a_la_barre-Rond_de_jambe_par_terre

Exercices au milieu:

Exercices_au_milieu-Battement_fondu

Exercices_au_milieu-Grand_adage

Exercices_au_milieu-Grand_battement_jete

Exercices_au_milieu-Petit_adage,_battement_tendu,_battement_tendu_jete

Exercices_au_milieu-Pirouettes

Exercices_au_milieu-Rond_de_jambe_par_terre

Allegro:

Allegro-Entrechats

Allegro-Grand_pas_assemble

Allegro-Grand_pas_emboîte

Allegro-Grand_sissonne_ouverte

Allegro-Pas_assemble

Allegro-Pas_ballonnee

Allegro-Pas_brise

Allegro-Pas_chassee

Allegro-Pas_echappe

Allegro-Pas_jete

Allegro-Rond_de_jambe_en_lair_saute

Exercices sur les pointes:

Exercices_sur_les_pointes-Changement_de_pied_avec_un_petit_saut,_en_tournant

Exercices_sur_les_pointes-Grand_sissonne_ouverte

Exercices_sur_les_pointes-Pas_ballonne

Exercices_sur_les_pointes-Pas_echappe

Exercices_sur_les_pointes-Pas_glissade_en_tournant

Exercices_sur_les_pointes-Pas_jete_a_90°

Exercices_sur_les_pointes-Releve_sur_le_cou-de-pied_en_tournant

Exercices_sur_les_pointes-Rond_de_jambe_en_lair

Exercices_sur_les_pointes-Sissonne_simple_en_tournant

Exercices_sur_les_pointes-Tour_tire–bouchon

Exercices_sur_les_pointes-Tours_chaînes