KLASISKĀS DEJAS STUNDAS APRAKSTS 1. KLASEI PROFESIONĀLĀS IEVIRZES PROGRAMMĀ "DEJAS PAMATI"/ muzikālais Materiāls 1. KLASEI