MIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” saņem jaunā Erasmus+ mobilitāšu projekta apstiprinājumu
MIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” Erasmus akreditācijas ietvaros ir saņēmusi apstiprinājumu jaunajam 2024./2025. mācību gada Erasmus + projektam 411 790,00 EUR apmērā. Projekta īstenošana tiks uzsākta 2024. gada septembrī.
Papildus jau ierastajām audzēkņu un personāla mobilitātēm šajā mācību gadā tiks īstenota arī audzēkņu dalība prasmju konkursos, darbinieku apmācības, kā arī pieaicināti sadarbības partneru institūciju eksperti.
06.06.2024