Metodiskie materiāli 2021./2022. MĀCĪBU GADS

MIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” Rīgas Baleta skolas pedagogi –  Regīna Kaupuža, Rita Harlapa un koncertmeistare Nadežda Možeiko, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru

KLASISKĀS DEJAS STUNDAS APRAKSTS 1. KLASEI PROFESIONĀLĀS IEVIRZES PROGRAMMĀ ”DEJAS PAMATI”

KLASISKĀS DEJAS STUNDAS APRAKSTA 1. KLASEI PROFESIONĀLĀS IEVIRZES PROGRAMMĀ ”DEJAS PAMATI” MUZIKĀLAIS MATERIĀLS

Diāna Manceviča

JĒDZIENI EN DEHORS UN EN DEDANS

Inesa Ruzina, Oksana Apsalone, Aleksandra Berezovska 

RITMA IZJŪTAS ATTĪSTĪBA 3. KLASE 

Rita Harlapa, Nadežda Možeiko

MŪZIKAS PAVADĪJUMA NOZĪME KUSTvĪBAS ROND DE JAMBE EN L’AIR ATTĪSTĪBĀ PIE STIEŅA 

Ludmila Vikanova

TEMPS LIE FORMAS AR PIROUETTE 

Lolita Soifere, Tatjana Ježova

PAŠPILNVEIDOŠANĀS VAI CIK SVARĪGI IR MĀCĪTIES VISU MŪŽU